Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sửa đổi giá thu viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa V, kỳ họp thứ 21 ban hành

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sửa đổi giá thu viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND giá khám chữa bệnh không thuộc phạm vi Quỹ Bảo hiểm Quảng Trị .

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sửa đổi giá thu viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/2010/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 23 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc Thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế- Bộ Tài chính- Bộ Lao động, Thương binh và xã hội- Ban Vật giá Chính phủ về Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí (Sau đây viết tắt là Thông tư liên bộ số 14/TTLB);
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế- Tài chính- Lao động, Thương binh và Xã hội- Ban Vật giá Chính phủ Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí (Sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT);
Xét Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh kèm theo Đề án Sửa đổi, bổ sung và xây dựng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với các nội dung dưới đây:

I. MỤC TIÊU

Nhằm thống nhất giá thu một phần viện phí trên toàn tỉnh để góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế.

II. NGUYÊN TẮC

1. Mức giá viện phí được xây dựng nằm trong khung giá do liên Bộ (Bộ Y tế- Bộ Tài chính- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) quy định.

2. Mức giá tối đa đối với các danh mục kỹ thuật theo Thông tư liên bộ số 14/TTLB quy định, gồm 330 danh mục.

3. Mức giá thu theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT như sau:

a) Áp dụng mức giá tối đa đối với các danh mục kỹ thuật có mức giá dưới 450.000 đồng, bao gồm 743 danh mục;

b) Áp dụng mức giá bằng 85% mức tối đa đối với các danh mục kỹ thuật có khung giá từ 450.000 đồng đến 1.000.000 đồng, bao gồm 529 danh mục;

c) Áp dụng mức giá bằng trung bình cộng của giá tối đa và giá tối thiểu đối với các danh mục kỹ thuật có mức giá trên 1.000.000 đồng, bao gồm 884 danh mục.

4. Bảng giá thu một phần viện phí (Có danh mục kèm theo).

Những quy định về giá thu viện phí của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước đây trái với Nghị quyết này đều bị bãi bỏ.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2010
Ngày hiệu lực01/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sửa đổi giá thu viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sửa đổi giá thu viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành23/07/2010
        Ngày hiệu lực01/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sửa đổi giá thu viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sửa đổi giá thu viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị