Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 04/07/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2011/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Xét Tờ trình số 3467/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

STT

Loại khoáng sản

ĐVT

Mức thu (đồng)

Ghi chú

1

Đất khai thác để san lắp, xây dựng công trình và các loại đất khác

m3

2.000

 

2

Đất sét, đất làm gạch ngói

m3

2.000

 

3

Các loại cát khác

m3

3.000

 

4

Nước khoáng thiên nhiên

m3

3.000

 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2011; bãi bỏ Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 18 về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu12/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýDương Hoàng Nghĩa
       Ngày ban hành08/12/2011
       Ngày hiệu lực19/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh