Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, chứng thực đã được thay thế bởi Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 132/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp bản sao chứng thực Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, chứng thực


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 132/2009/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;
Xét tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh về việc thu lệ phí Chứng thực;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

1. Cấp bản sao từ sổ gốc: 3000đ/bản.

2. Chứng thực bản sao từ bản chính: 2000đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên 1000đ/trang, tối đa thu không quá 100.000đ/bản.

3. Chứng thực chữ ký: 10.000đ/trường hợp.

Điều 2. Đơn vị thu lệ phí nộp số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.

Điều 4. Giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVI kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 4, Điều 5;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND Thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, Thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu132/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, chứng thực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, chứng thực
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu132/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýChu Văn Đạt
        Ngày ban hành10/12/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, chứng thực

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp bản sao, chứng thực