Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 15/2007/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 155/TTr-HĐND của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn Khóa IX giao Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn triển khai hoạt động giám sát trong năm 2008 với các nội dung sau đây:

A. GIAO THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÙNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI TỔ CHỨC GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

1. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

2. Giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các công trình trọng điểm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

3. Giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2008.

4. Giám sát việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch.

5. Giám sát việc chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội.

B. GIAO THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÙNG BAN PHÁP CHẾ TỔ CHỨC GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO CHO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

1. Giám sát công tác cải cách hành chính năm 2008. Trong đó tập trung lĩnh vực liên thông một cửa từ xã đến huyện trên lĩnh vực đất đai xây dựng.

2. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp (Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự, Công an huyện)

3. Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp về đất đai.

4. Giám sát việc thực hiện chính sách tái hòa nhập cộng đồng đối với các đối tượng hồi gia sau cai nghiện và giải quyết việc làm.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức việc triển khai thực hiện Chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện; phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; thường xuyên xem xét báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn.

Điều 3. Trên cơ sở Chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân huyện và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình giám sát của mình. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn lựa chọn nội dung giám sát bằng hình thức xem xét báo cáo những vấn đề cử tri quan tâm trong quá trình thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008