Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện, Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện, Hóc Môn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỪ XÃ ĐẾN HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 321/2004/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn thuộc thành phố.
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1441/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, qua ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất theo Tờ trình số 1441/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

- Về mức thu dịch vụ:

+ Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở là 150.000 đồng/hồ sơ.

+ Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/hồ sơ.

+ Các hồ sơ còn lại liên quan đến lĩnh vực đất đai: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Về phân bổ nguồn thu dịch vụ:

+ 50% nộp ngân sách xã để cân đối chi hoạt động và mua sắm trang bị phục vụ công tác.

+ 40% dùng để chi mua biên lai thu tiền, văn phòng phẩm, công tác phí và chi bồi dưỡng lực lượng trực tiếp, gián tiếp phục vụ công tác tại xã, thị trấn.

+ 10% nộp về Phòng Tài nguyên - Môi truờng (hoặc Phòng Quản lý đô thị đối với các trường hợp cấp giấy hồng).

- Thời gian thực hiện:

+ Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 áp dụng thí điểm liên thông tại 03 (ba) xã Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng, Nhị Bình.

+ Sau 03 (ba) tháng thực hiện (quý I/2008) sẽ tiến hành sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình liên thông tại các xã còn lại.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007/.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện, Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện, Hóc Môn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện, Hóc Môn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện, Hóc Môn