Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008 Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008 Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 18/2007/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NĂM 2007 - 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1449/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc xin phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008;
Qua ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí theo Tờ trình số 1449/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc xin phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008 như sau:

- Vốn ngân sách thành phố phân cấp huyện quản lý:

+ Công trình thực hiện năm 2007: 26 công trình (có danh mục đính kèm)

+ Công trình dự kiến bố trí kế hoạch năm 2008: 45 công trình (có danh mục đính kèm).

- Vốn ngân sách huyện:

+ Công trình thực hiện năm 2007: 46 công trình (có danh mục đính kèm).

+ Công trình dự kiến bố trí kế hoạch năm 2008: 51 công trình (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định và báo cáo UBND thành phố và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 18 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008 Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008 Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008 Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008 Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn