Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyêt định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1422/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ngày 11 tháng 12 năm 2007 đề nghị phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008;
Theo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán và phân bổn ngân sách huyện Hóc Môn năm 2008 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách năm 2008:

+ Thu ngân sách nhà nước: 186.500.000.000 đồng

+ Thu ngân sách địa phương: 169.094.000.000 đồng

+ Thu ngân sách huyện: 159.771.000.000 đồng

+ Thu ngân sách xã: 35.457.000.000 đồng

2. Dự toán chi ngân sách năm 2008:

+ Chi ngân sách địa phương: 169.094.000.000 đồng

+ Chi ngân sách huyện: 159.771.000.000 đồng

+ Chi ngân sách xã: 35.457.000.000 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn có trách nhiệm điều hành và triển khai thực hiện ngân sách năm 2008 đúng quy định luật ngân sách.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 18 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn