Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17

Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17 sửa đổi Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17 Quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17 sửa đổi 122/2014/NQ-HĐND17 trợ cấp hàng tháng người cao tuổi Đảng viên Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND chế độ chính sách an sinh xã hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17 sửa đổi 122/2014/NQ-HĐND17 trợ cấp hàng tháng người cao tuổi Đảng viên Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/2015/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 122/2014/NQ-HĐND17 NGÀY 24/4/2014 CỦA HĐND TỈNH “QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI VÀ ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC TẶNG HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Người cao tuổi năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Sau khi xem xét Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị: "Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh Quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung vào Điều 1, Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh. Cụ thể:

Đối tượng người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác, hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 100.000 đồng/người/tháng (Mức trợ cấp tương đương 37% mức chuẩn theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ).

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Mức trợ cấp của các đối tượng được hưởng từ ngày 01/9/2015.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 197/2015/NQ-HĐND17

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu197/2015/NQ-HĐND17
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 197/2015/NQ-HĐND17

Lược đồ Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17 sửa đổi 122/2014/NQ-HĐND17 trợ cấp hàng tháng người cao tuổi Đảng viên Bắc Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17 sửa đổi 122/2014/NQ-HĐND17 trợ cấp hàng tháng người cao tuổi Đảng viên Bắc Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu197/2015/NQ-HĐND17
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Nhân Chiến
       Ngày ban hành04/09/2015
       Ngày hiệu lực04/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17 sửa đổi 122/2014/NQ-HĐND17 trợ cấp hàng tháng người cao tuổi Đảng viên Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17 sửa đổi 122/2014/NQ-HĐND17 trợ cấp hàng tháng người cao tuổi Đảng viên Bắc Ninh