Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020 đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN HÓC MÔN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1442/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về nội dung nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020 và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí nội dung Tờ trình số 1442/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về nội dung, nhiệm vụ quy hoạch, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020 để Ủy ban nhân dân huyện báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt nội dung, nhiệm vụ quy hoạch, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020, để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020