Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND bổ sung mức thu một số loại phí do tỉnh Thái Bình ban hành

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND bổ sung mức thu phí do tỉnh Thái Bình ban hành đã được thay thế bởi Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí theo Luật phí lệ phí 2015 Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND bổ sung mức thu phí do tỉnh Thái Bình ban hành


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-KTNS ngày 09/12/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh mức thu một số loại phí theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2011.

1. Bổ sung mức thu phí thoát nước tại Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh theo hàm lượng chất gây ô nhiễm COD tính cho 3 nhóm:

- Nhóm 1 có hàm lượng COD < 200 mg/lít mức thu : 5.000đ/m3.

- Nhóm 2 có hàm lượng COD từ 201-300 mg/lít mức thu: 6.500đ/m3.

- Nhóm 3 có hàm lượng COD từ 301-400 mg/lít mức thu: 8.000đ/m3.

Cơ quan tổ chức thu phí thoát nước là Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Phí thoát nước Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Khu công nghiệp Phúc Khánh và Cụm công nghiệp Phong Phú sau khi trích nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định được để lại cho Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp sử dụng theo cơ chế đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

2. Điều chỉnh tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi tại địa bàn tỉnh Thái Bình từ 10% lên mức 12%.

3. Điều chỉnh giá cước phí qua Phà Tịnh Xuyên và Phà Hiệp (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, kỳ họp thứ ba thông qua và có hiệu lực từ 01/01/2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÉ PHÀ TỊNH XUYÊN, PHÀ HIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình )

STT

Nội dung

Mức đang thu theo QĐ 3891 (đồng/lượt)

Dự kiến điều chỉnh (đồng/lượt)

1

Người đi bộ

500

1.000

2

Người đi xe đạp

1.000

2.000

3

Người đi xe đạp mang hàng hoá từ 20 kg trở lên

1.500

2.500

4

Người đi xe máy

3.000

5.000

5

Người đi xe máy mang hàng hoá từ 20 kg trở lên

3.500

6.000

6

Xe ụ tụ khỏch

 

 

6.1

Xe con dưới 05 chỗ ngồi

10.000

15.000

6.2

Xe từ 05 đến dưới 15 chỗ ngồi

12.000

20.000

6.3

Xe trờn 15 chỗ ngồi

20.000

25.000

7

Xe ụ tụ chở hàng

 

 

7.1

Xe dưới 2 tấn

12.000

 

 

- Xe dưới 2 tấn không chở hàng

 

15.000

 

- Xe dưới 2 tấn có chở hàng

 

20.000

7.2

Xe từ 2 tấn đến dưới 4,5 tấn

20.000

 

 

- Xe từ 2 tấn đến dưới 4,5 tấn không chở hàng

 

25.000

 

- Xe từ 2 tấn đến dưới 4,5 tấn có chở hàng

 

30.000

7.3

Xe từ 4,5 tấn trở lờn

25.000

 

 

- Xe từ 4,5 tấn trở lờn khụng chở hàng

 

30.000

 

- Xe từ 4,5 tấn trở lờn cú chở hàng

 

35.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND bổ sung mức thu phí do tỉnh Thái Bình ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND bổ sung mức thu phí do tỉnh Thái Bình ban hành
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu23/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành14/12/2011
       Ngày hiệu lực01/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND bổ sung mức thu phí do tỉnh Thái Bình ban hành

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND bổ sung mức thu phí do tỉnh Thái Bình ban hành