Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008 huyện Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008 huyện Hóc Môn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2007/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TẬP TRUNG THỰC HIỆN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 813/TTr-QLDA ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ban Quản lý dự án huyện Hóc Môn và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn phê duyệt danh mục tập trung trọng điểm năm 2008 như sau:

1. Danh mục công trình trọng điểm thuộc vốn ngân sách tập trung:

- 03 công trình chuyển tiếp: vốn kế hoạch năm 2008 45 tỷ đồng.

- 05 công trình khởi công mới: vốn kế hoạch năm 2008: 78 tỷ đồng.

- 05 công trình chuẩn bị thực hiện dự án: vốn kế hoạch năm 2008 35,5 tỷ đồng.

- 10 công trình chuẩn bị đầu tư: vốn kế hoạch năm 2008 1,5 tỷ đồng.

(Danh mục công trình trọng điểm có đính kèm)

2. Danh mục công trình trọng điểm thuộc vốn phân cấp:

- 03 Công trình chuyển tiếp: vốn kế hoạch năm 2008 7,9 tỷ đồng.

- 08 công trình khởi công mới: vốn kế hoạch năm 2008 16,25 tỷ đồng.

- 04 công trình chuẩn bị thực hiện dự án: vốn kế hoạch năm 2008 là 0,65 tỷ đồng.

- 09 công trình chuẩn bị đấu tư: vốn kế hoạch năm 2008 là 0,45 tỷ đồng.

(Danh mục công trình trọng điểm có đính kèm)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các công trình nói trên, hàng quý báo cáo kết quả tiến độ để Hội đồng nhân dân huyện có kế hoạch giám sát.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008 huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008 huyện Hóc Môn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008 huyện Hóc Môn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008 huyện Hóc Môn