Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Nghiệp vụ Thể dục, thể thao và mức hỗ trợ thêm chi phí cho vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND dinh dưỡng hỗ trợ chi phí vận động viên huấn luyện viên thể thao Bạc Liêu đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND chi thực hiện chế độ dinh dưỡng huấn luyện viên thể thao Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND dinh dưỡng hỗ trợ chi phí vận động viên huấn luyện viên thể thao Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2013/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN CÁC ĐỘI TUYỂN NĂNG KHIẾU THỂ THAO CỦA TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ MỨC HỖ TRỢ THÊM CHI PHÍ CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO ĐƯỢC TRIỆU TẬP VÀO ĐỘI TUYỂN, ĐỘI TUYỂN TRẺ QUỐC GIA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Nghiệp vụ Thể dục, thể thao tỉnh và mức hỗ trợ thêm chi phí cho các vận động viên được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Nghiệp vụ Thể dục, thể thao và mức hỗ trợ thêm chi phí cho các vận động viên thể thao thành tích cao đang trong thời gian tập luyện, huấn luyện và thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, như sau:

1. Quy định chung

a) Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Vận động viên, huấn luyện viên thuộc các đội tuyển năng khiếu đang tập luyện, huấn luyện tại Trường Nghiệp vụ Thể dục, thể thao tỉnh.

- Vận động viên thể thao thành tích cao đang tập luyện, huấn luyện và thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia.

b) Thời gian áp dụng: Số ngày có mặt thực tế tập trung tập luyện và tập trung thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Quy định cụ thể

a) Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Nghiệp vụ Thể dục, thể thao

Chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, thi đấu của một vận động viên, huấn luyện viên:

- Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh trong thời gian tập trung tập luyện, mức chi: 90.000 đồng/người/ngày.

- Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh trong thời gian tập trung thi đấu, mức chi: 150.000 đồng/người/ngày.

b) Mức hỗ trợ thêm chi phí cho vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia:

- Vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia: 150.000 đồng/ ngày.

- Vận động viên được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia: 120.000 đồng/ ngày.

c) Kinh phí thực hiện chế độ nêu trong Nghị quyết này được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác được giao quản lý, sử dụng để tổ chức thực hiện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Bãi bỏ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hiệp y quy định tạm thời chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Nghiệp vụ Thể dục, thể thao tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ Tám thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND dinh dưỡng hỗ trợ chi phí vận động viên huấn luyện viên thể thao Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND dinh dưỡng hỗ trợ chi phí vận động viên huấn luyện viên thể thao Bạc Liêu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu25/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýVõ Văn Dũng
       Ngày ban hành06/12/2013
       Ngày hiệu lực16/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND dinh dưỡng hỗ trợ chi phí vận động viên huấn luyện viên thể thao Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND dinh dưỡng hỗ trợ chi phí vận động viên huấn luyện viên thể thao Bạc Liêu