Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Khánh Hoà ban hành

Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND sửa đổi 11/2010/NQ-HĐND hỗ trợ người nghèo miền núi hải đảo Khánh Hoà đã được thay thế bởi Quyết định 603/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Khánh Hòa 2017 và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND sửa đổi 11/2010/NQ-HĐND hỗ trợ người nghèo miền núi hải đảo Khánh Hoà


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2010/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO Ở MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO VÀ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6337/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 61 /BC-BDT ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 về phạm vi áp dụng:

Các xã miền núi, hải đảo theo quy định của Ủy ban Dân tộc (các xã khu vực I, khu vực II, khu vực III); thôn Đồng Cau, xã Suối Tân; thôn Phú Bình, xã Cam Tân; thôn Lập Định 3 và thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm; thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông và tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh.

2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 2 về đối tượng hỗ trợ:

Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo đăng ký hộ khẩu và cư trú hợp pháp trên địa bàn các xã thuộc khu vực I; thôn Đồng Cau, xã Suối Tân; thôn Phú Bình, xã Cam Tân; thôn Lập Định 3 và thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm; thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông và tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh.

3. Sửa đổi Khoản 3, Điều 4 về mức hỗ trợ:

Các xã khu vực I; thôn Đồng Cau, xã Suối Tân; thôn Phú Bình, xã Cam Tân; thôn Lập Định 3 và thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm; thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông và tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh: 100.000 đồng/người/năm (ngân sách tỉnh).

4. Bổ sung Khoản 4, Điều 4 về xác định theo khu vực:

Việc xác định khu vực I, II, III để tính mức hỗ trợ được xếp theo khu vực của đơn vị cấp xã theo quy định hiện hành của Ủy ban dân tộc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khóa V, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2012
Ngày hiệu lực15/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND sửa đổi 11/2010/NQ-HĐND hỗ trợ người nghèo miền núi hải đảo Khánh Hoà


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND sửa đổi 11/2010/NQ-HĐND hỗ trợ người nghèo miền núi hải đảo Khánh Hoà
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu31/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Thanh Quang
       Ngày ban hành05/12/2012
       Ngày hiệu lực15/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND sửa đổi 11/2010/NQ-HĐND hỗ trợ người nghèo miền núi hải đảo Khánh Hoà

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND sửa đổi 11/2010/NQ-HĐND hỗ trợ người nghèo miền núi hải đảo Khánh Hoà