Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 48/2008/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 938/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc đề nghị bổ sung dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2008. Theo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn;
Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX - kỳ họp lần thứ 10 thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn như sau

1. Bổ sung từ nguồn ngân sách thành phố cấp:                                        18.420.150.000 đ.

Trong đó:

- Chi tăng lương năm 2008 cho các đơn vị:                                              17.193.000.000 đ.

- Bổ sung hoạt động xuân Mậu Tý Trung tâm Văn hóa:                              45.000.000 đ.

- Bổ sung kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm Phòng Kinh tế:            102.150.000 đ.

- Bổ sung kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho 12 xã - thị trấn:                1.080.000.000 đ.

2. Bổ sung ngân sách huyện:                                                                  1.798.107.000 đ.

Bổ sung hoạt động cho một số đơn vị:                                                     1.798.107.000 đ.

Tổng cộng:                                                                                          20.218.257.000 đ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn có trách nhiệm bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 và báo cáo cơ quan tài chính cấp trên theo đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực25/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu48/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành18/07/2008
        Ngày hiệu lực25/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn