Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về việc sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 huyện Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 huyện Hóc Môn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 49/2008/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP, BỐ TRÍ LẠI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 939/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;
Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX - kỳ họp lần thứ 10 thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí theo Tờ trình số 939/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 như sau:

- Thực hiện công tác chuẩn bị các công trình cấp bách nhưng chưa hoàn tất thủ tục (có biểu số 1 đính kèm).

- Triển khai, thực hiện tiếp các công trình đã giao kế hoạch từ đầu năm 2008, các công trình chuyển tiếp và các công trình thanh toán khối lượng đọng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu49/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực25/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 huyện Hóc Môn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu49/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành18/07/2008
        Ngày hiệu lực25/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 huyện Hóc Môn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 huyện Hóc Môn