Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập hộ kinh doanh doanh nghiệp Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập hộ kinh doanh doanh nghiệp Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI HỘ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Xét Tờ trình số 253/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Chính sách hỗ trợ

a) Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập hộ kinh doanh

- Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

- Hỗ trợ chi phí làm biển hiệu: 200.000 đồng/hộ kinh doanh.

- Hỗ trợ 100% thuế môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới trong năm đầu hoạt động. Đối với các hộ kinh doanh thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) thì được hỗ trợ 100% thuế môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

b) Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp

- Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 100% phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 100% chi phí khắc con dấu doanh nghiệp (mức giá con dấu do Sở Tài chính quy định).

- Hỗ trợ chi phí làm biển hiệu: 500.000 đồng

- Hỗ trợ phần mềm kế toán doanh nghiệp: 2.000.000 đồng/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 100% thuế môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới trong năm đầu hoạt động. Đối với các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo, dạy nghề thì được hỗ trợ 100% thuế môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

- Sau khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và đi vào hoạt động, có phương án, dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nếu có nhu cầu vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua lãi suất ngân hàng nhưng tối đa không quá 15.000.000 đồng.

3. Tổ chức thực hiện

a) Nguồn kinh phí thực hiện

- Hỗ trợ đăng ký mới hộ kinh doanh: Ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

b) Phương thức hỗ trợ: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể

Ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ðiều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu88/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực26/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập hộ kinh doanh doanh nghiệp Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập hộ kinh doanh doanh nghiệp Hà Tĩnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu88/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực26/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập hộ kinh doanh doanh nghiệp Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập hộ kinh doanh doanh nghiệp Hà Tĩnh