Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2014 - 2015

Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND học phí mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Vĩnh Long 2014 2015 đã được thay thế bởi Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND 153/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 11/02/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND học phí mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Vĩnh Long 2014 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 16/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xem xét, quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2014 - 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, năm học 2014 - 2015, theo nội dung của Nghị quyết số 126/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 và Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

Bậc học

Nông thôn(các xã trong tỉnh)

Thành thị (các phường và thị trấn)

Mầm non

20.000 đồng/tháng/học sinh

40.000 đồng/tháng/học sinh

Trung học cơ sở (kể cả hệ giáo dục thường xuyên)

20.000 đồng/tháng/học sinh

40.000 đồng/tháng/học sinh

Trung học phổ thông (kể cả hệ giáo dục thường xuyên)

30.000 đồng/tháng/học sinh

60.000 đồng/tháng/học sinh

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, thông qua tại kỳ họp lần thứ 10, ngày 11/7/2014, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và được đăng trên Công báo tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu93/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND học phí mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Vĩnh Long 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND học phí mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Vĩnh Long 2014 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu93/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Lực
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực21/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND học phí mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Vĩnh Long 2014 2015

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND học phí mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Vĩnh Long 2014 2015