Nghị quyết 95/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 95/2008/NQ-HĐND về danh mục mức, quản lý, sử dụng tiền lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nghị quyết 95/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được thay thế bởi Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 95/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và các Nghị định của Chính phủ có liên quan;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính có liên quan;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục mức thu, quản lý, sử dụng tiền lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

Mức thu:

- Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/giấy phép;

- Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/giấy phép;

- Gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/giấy phép.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể đối tượng thu, cơ quan thu theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm trong số tiền phí, lệ phí thu được phải nộp ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm được để lại cho các đơn vị thu phí để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí theo đúng chế độ quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu95/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực28/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 95/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 95/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu95/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrịnh Thị Nga
        Ngày ban hành18/07/2008
        Ngày hiệu lực28/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 95/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 95/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài