Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 07/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch và được áp dụng kể từ ngày 02/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Xét phương án giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Bến Tre và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3994/STC-TCDN ngày 30 tháng 12 năm 2009
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Bến Tre theo từng mục đích sử dụng (đã có thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường) như sau:

1. Sinh hoạt các hộ dân cư: 5.800 đồng/m3

2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng: 6.000 đồng/m3

3. Hoạt động sản xuất: 6.300 đồng/m3

4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ: 6.800 đồng/m3

5. Các đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 được tính 15m3/tháng theo giá quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Bến Tre.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Giồng Trôm, huyện Chợ Lách và các tổ chức, cá nhân, hộ dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2010
Ngày hiệu lực14/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/05/2011
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Thái Xây
       Ngày ban hành04/01/2010
       Ngày hiệu lực14/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/05/2011
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre