Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 01/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 07/2009/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Theo phương án giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 869/STC-TCDN ngày 14 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre theo từng mục đích sử dụng như sau:

1. Đối tượng 1: nước phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư 4.700đ/m3

2. Đối tượng 2: nước phục vụ công cộng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 4.730đ/m3

3. Đối tượng 3: nước phục vụ sản xuất 5.000đ/m3

4. Đối tượng 4: nước phục vụ kinh doanh dịch vụ 5.500đ/m3

5. Đối tượng 3 và 4 được hưởng 15m3/tháng theo giá đối tượng 1.

Các mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm và thị xã Bến Tre; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực18/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Thái Xây
       Ngày ban hành08/05/2009
       Ngày hiệu lực18/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2010
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre