Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 45/2008/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phục vụ hoạt động HĐND Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 16/2011/QĐ-UBND về định mức chi hoạt động HĐND tỉnh Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 29/07/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phục vụ hoạt động HĐND Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 1, ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2008/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 156/VP.ĐBQH&HĐ ngày 17 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 1, Điều 5 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009 như sau:

Tại khoản 1, Điều 5 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND đã ghi:

“1. Chi bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân”.

Nay điều chỉnh lại như sau:

“1. Chi bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân”.

Điều 2. Ngoài việc điều chỉnh khoản 1, Điều 5, các nội dung khác tại Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2009
Ngày hiệu lực16/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phục vụ hoạt động HĐND Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phục vụ hoạt động HĐND Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành06/01/2009
       Ngày hiệu lực16/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 02/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phục vụ hoạt động HĐND Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phục vụ hoạt động HĐND Bình Thuận