Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ đã được thay thế bởi Quyết định 46/2015/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 18/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU LÀM CƠ SỞ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH XE Ô TÔ, XE 2 BÁNH GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 ca Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy;

Xét đề nghị của Cục Thuế và Sở Tài chính tại tờ trình số 3264/TT-LT ngày 29 tháng 12 năm 2012,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ, thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh và Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 05/08/2011 của UBND tỉnh về giá tính lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 02 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Website Chính ph;
-
Bộ Tài chính;
-
Cục KTVB- Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH đơn vị tnh Lâm Đồng;
-
Sở Tư pháp;
-
Như điều 3;
-
Báo Lâm Đồng và Đài PTTH;
-
Trung tâm công báo tỉnh;
-
Lưu VP, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Xuân Tiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2013
Ngày hiệu lực21/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/02/2016
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
    Người kýNguyễn Xuân Tiến
    Ngày ban hành11/01/2013
    Ngày hiệu lực21/01/2013
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/02/2016
    Cập nhật2 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ