Quyết định 03/2008/QĐ-UBND

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn năm 2007 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn 2007 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn 2007 Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 02 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ DÀI HẠN NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007;

Theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn liên tịch số 6960/LS/TC-KHĐT ngày 24/12/2007 về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn năm 2007 của Trường Trung cấp nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn năm 2007 của Trường Trung cấp nghề được ghi tại Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

STT

Theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007

Điều chỉnh theo Quyết định này

Nghề đào tạo

Số lượng

(người)

Nghề đào tạo

Số lượng

(người)

1

Điện công nghiệp

35

Điện công nghiệp

146

2

May công nghiệp

35

May công nghiệp

44

3

Sửa chữa ô tô

35

Sửa chữa ô tô

58

4

Điện tử dân dụng

35

Điện tử dân dụng

30

5

Tin học ứng dụng

35

Tin học ứng dụng

74

6

Cắt gọt kim loại

35

Cắt gọt kim loại

14

 

Tổng cộng

210

 

366

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh cân đối, ghi bổ sung kinh phí cho Trường Trung cấp nghề (phần hỗ trợ chi phí đào tạo cho số chỉ tiêu tăng thêm) từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo khác năm 2008 của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2008
Ngày hiệu lực12/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn 2007 Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn 2007 Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành02/01/2008
       Ngày hiệu lực12/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn 2007 Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn 2007 Bình Thuận