Quyết định 04/1999/QĐ-UB

Quyết định 04/1999/QĐ-UB bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức của tỉnh theo quy định tại Quyết định 175/1998/QĐ-UB do tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 04/1999/QĐ-UB bổ sung chính sách cán bộ công chức Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/1999/QĐ-UB bổ sung chính sách cán bộ công chức Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/1999/QĐ-UB

KonTum, ngày 05 tháng 02 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V BỔ SUNG MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẢI QUYẾT ĐỊNH SỐ 175/1998/QĐ-UB NGÀY 05/02/1998 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 41, Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 30/3/1996;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII ngày 26/12/1998 và ý kiến kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/01/1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung một số chính sách đối với cán bộ, công chức của tỉnh theo quy định tại quyết định số 175/1998/QĐ-UB ngày 05/12/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum. Cụ thể như sau:

1.Hàng năm xuất ngân sách tỉnh để trợ cấp đối với sinh viên thuộc diện cử tuyển là người dân tộc thiểu số trong tỉnh đang theo học tại các trường Đại học trong cả nước với mức 1.500.000 đồng/người/năm (Trừ công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng) và giao cho Ban tổ chức chính quyền tỉnh trực tiếp chi trả cho đối tượng và quyết toán với ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước.

2.Trợ cấp tiền tàu xe đi và về, tiền học phí, tiền mua tài liệu học tập và tiền đi nghiên cứu thực tế trong nước đối với Bác sỹ và Dược sỹ hiện đang công tác tại tỉnh KonTum được cử đi đào tạo chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II ở các cơ sở đào tạo trong cả nước. Người được cử đi đào tạo phải có thời gian côgn tác tối thiểu là 5 năm, trong đó có ít nhất 2 năm công tác tại tuyến huyện.

Nguồn kinh phí lấy trong kinh phí chi thường xuyên của cơ quancó người được cử đi đào tạo.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở kế hoạch - Đầu tư, Sở tài chính vật giá; Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂH TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/1999
Ngày hiệu lực01/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 04/1999/QĐ-UB bổ sung chính sách cán bộ công chức Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/1999/QĐ-UB bổ sung chính sách cán bộ công chức Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/1999/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Thanh Cao
       Ngày ban hành05/02/1999
       Ngày hiệu lực01/01/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2014
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/1999/QĐ-UB bổ sung chính sách cán bộ công chức Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/1999/QĐ-UB bổ sung chính sách cán bộ công chức Kon Tum