Quyết định 57/2008/QĐ-UBND

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thi hành chính sách do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thi hành chính sách Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thi hành chính sách Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2008/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH CHÍNH SÁCH DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2290/TC-QLNS ngày 13/10/2008; tại cuộc họp giao ban ngày 17/11/2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 đối với Điểm 2, Điều 1 của Quyết định số 04/1999/QĐ-UB ngày 09/02/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung một số chính sách đối với cán bộ, công chức của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 175/1998/QĐ-UB ngày 05/02/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2008
Ngày hiệu lực28/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thi hành chính sách Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 57/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thi hành chính sách Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu57/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành18/12/2008
       Ngày hiệu lực28/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 57/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thi hành chính sách Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thi hành chính sách Kon Tum