Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT

Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở phổ thông sửa đổi điều 6 đã được thay thế bởi Quyết định12/2006/QĐ-BGDĐT quy chế tuyển sinh trung học cơ sở,phổ thông và được áp dụng kể từ ngày 03/05/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở phổ thông sửa đổi điều 6


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2001/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Muốn được dự tuyển học sinh phải có đủ các điều kiện sau:

a) Vào lớp 6:

- Có bằng tốt nghiệp Tiểu học.

- Tuổi từ 11 đến 14.

b) Vào lớp 10:

- Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Tuổi từ 15 đến 19.

c) Học sinh gái, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh là người Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học, học sinh là người Kinh cư trú và học tập ở miền núi, vùng sâu, biên giới, hải đảo được tăng thêm một tuổi so với tuổi quy định.

2. Tất cả những trường hợp thiếu về tuổi được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Điều lệ Trường trung học.

3. Muốn đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên phải có thêm các điều kiện dưới đây:

- Môn chuyên đăng ký dự thi phải có điểm trung bình từ 7,0 trở lên đối với các môn khoa học xã hội, từ 8,0 trở lên đối với các môn khoa học tự nhiên ở năm học lớp 9.

- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Bộ giao cho Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Đại học có trường chuyên trực thuộc được quy định điều kiện cao hơn quy định của Bộ khi cần thiết nhưng phải báo cáo, được Bộ đồng ý và phải thông báo rõ trong thể lệ tuyển sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Văn Hiển

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2001/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2001/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2001
Ngày hiệu lực14/04/2001
Ngày công báo08/05/2001
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2001/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở phổ thông sửa đổi điều 6


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở phổ thông sửa đổi điều 6
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2001/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Minh Hiển
       Ngày ban hành30/03/2001
       Ngày hiệu lực14/04/2001
       Ngày công báo08/05/2001
       Số công báoSố 17
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2007
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở phổ thông sửa đổi điều 6

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở phổ thông sửa đổi điều 6