Quyết định 08/2010/QĐ-UBND

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 1 Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về mức thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 19/2007/QĐ-UBND phí vệ sinh đã được thay thế bởi Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 02/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 19/2007/QĐ-UBND phí vệ sinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 08/2010/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2007/QĐ-UBND NGÀY 20-6-2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;
Căn cứ Pháp Lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03-06-2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06-3-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03-06-2002 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24-7-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25-5-2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16-10-2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 27-3-2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh KonTum khoá IX - Kỳ họp chuyên đề về việc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số: 315/STC-QLNS ngày 26-2-2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh khoản 2b, 2c, 2e Điều 1 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 20-6-2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

1. Đối với hộ gia đình:

- Nhà ở trong các đường hẽm không có xe thu gom rác đi qua mức thu 8.000đồng/hộ/tháng.

- Nhà ở dọc theo các tuyến đường có xe thu gom rác đi qua mức thu 10.000đồng/hộ/tháng.

2. Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp

a. Đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ:

- Vị trí ở trong các đường hẽm không có xe thu gom rác đi qua mức thu: 40.000đồng/hộ/tháng

- Vị trí dọc theo các tuyến đường có xe thu gom rác đi qua mức thu: 60.000đồng/hộ/tháng

b. Đối với các Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp:

- Vị trí ở trong các đường hẽm không có xe thu gom rác đi qua mức thu: 80.000đồng/đơn vị/tháng

- Vị trí dọc theo các tuyến đường có xe thu gom rác đi qua mức thu: 100.000đồng/đơn vị/tháng

3. Đối với các nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, nhà ga, bến tàu, bến xe mức thu:

- Đối với các nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, nhà ga, bến xe mức thu: 160.000đồng/m3 rác ép

- Đối với Chợ, Trung tâm thương mại mức thu: 90.000đồng/m3 rác ép.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ngày 20-6-2007của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị thu phí và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2010
Ngày hiệu lực30/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/09/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 19/2007/QĐ-UBND phí vệ sinh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 19/2007/QĐ-UBND phí vệ sinh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu08/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
     Người kýTrần Quang Vinh
     Ngày ban hành30/03/2010
     Ngày hiệu lực30/03/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/09/2017
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 19/2007/QĐ-UBND phí vệ sinh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 19/2007/QĐ-UBND phí vệ sinh