Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về Quy định Phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi cảng cá Đề Gi huyện Phù Cát Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 75/2016/QĐ-UBND quy định các loại phí lệ phí Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2016/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi cảng cá Đề Gi huyện Phù Cát Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI TẠI CẢNG CÁ ĐỀ GI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND  ngày 25/12/2015 của HĐND  tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12 về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về Phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp:

Các tổ chức, cá nhân sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi.

2. Đối tượng miễn nộp:

a. Các tổ chức, cá nhân có tàu thuyền neo đậu để tránh bão.

b. Các đơn vị làm nhiệm vụ công vụ như: Biên phòng, Quân đội, Công an, Cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu.

3. Mức thu: như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

4. Cơ quan thu phí: Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn.

5. Tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu:

Cơ quan thu phí được trích để lại 100% số phí thu được để thực hiện chi theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI TẠI CẢNG CÁ ĐỀ GI, HUYỆN PHÙ CÁT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Phí sử dụng lề đường, bến, bãi

Đơn vị tính

Mức thu

I

Mặt bằng nhà phân loại

 

 

1

Mặt bằng sử dụng ngắn hạn

(thời gian dưới 30 ngày)

Đồng/m2/ngày

2.000

2

Mặt bằng sử dụng dài hạn

Đồng/m2/tháng

 

 

- Vị trí kinh doanh thuận lợi

 

25.000

 

- Vị trí kinh doanh bình thường

 

20.000

 

- Vị trí kinh doanh không thuận lợi

 

15.000

II

Mặt bằng lề đường, bến, bãi

 

 

1

Mặt bằng sử dụng ngắn hạn

(thời gian dưới 30 ngày)

Đồng/m2/ngày

1.000

2

Mặt bằng sử dụng dài hạn

Đồng/m2/tháng

15.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2016
Ngày hiệu lực05/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi cảng cá Đề Gi huyện Phù Cát Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2016/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi cảng cá Đề Gi huyện Phù Cát Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành26/01/2016
        Ngày hiệu lực05/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2016/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi cảng cá Đề Gi huyện Phù Cát Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2016/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi cảng cá Đề Gi huyện Phù Cát Bình Định