Quyết định 1093/QĐ-UB

Quyết định 1093/QĐ-UB năm 2000 ban hành mức phụ cấp hàng tháng cho công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 1093/QĐ-UB năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng công an viên xã Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 85/2006/QĐ-UBND danh mục văn bản Tuyên Quang hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1093/QĐ-UB năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng công an viên xã Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÔNG AN VIÊN XÃ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về công an xã; Thông tư số 08/1999/TT-BCA ngày 10/8/1999 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/1999/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND15 ngày 31/8/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV kỳ họp thứ 3 về việc "Phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng cho công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương";

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 91/CAT (PV 28) ngày 3/12/1999 về "Đề án tổ chức và chế độ phụ cấp cho công an xã thuộc tỉnh Tuyên Quang" và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 306/TCVG-NS ngày 09/5/2000 về việc "Đề nghị phê duyệt mức chi phụ cấp cho công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương",

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng cho công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương với mức 40.000 đồng/người/tháng và được áp dụng từ ngày 01/01/2000 theo nguyên tắc làm việc tháng nào được hưởng phụ cấp tháng đó.

Điều 2: Công an viên được hưởng phụ cấp hàng tháng tại Điều 1 Quyết định này là đối tượng được UBND xã quyết định công nhận theo quy định tại Điều 10 Chương II Nghị định 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 08/1999/TT-BCA ngày 10/8/1999 của Bộ Công an.

Điều 3: Giao cho sở Giám đốc Tài chính - Vật giá phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc các ngành: Công an tỉnh, Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây của UBND tỉnh về mức phụ cấp hàng tháng cho công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương đều hết hiệu lực thi hành./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1093/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2000
Ngày hiệu lực08/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2007
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1093/QĐ-UB năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng công an viên xã Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1093/QĐ-UB năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng công an viên xã Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1093/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành08/09/2000
        Ngày hiệu lực08/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2007
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1093/QĐ-UB năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng công an viên xã Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1093/QĐ-UB năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng công an viên xã Tuyên Quang