Quyết định 1143/QĐ-TTg

Quyết định 1143/QĐ-TTg năm 2015 về danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1143/QĐ-TTg 2015 danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1143/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2011/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại văn bản số 75/TTr-NHNN ngày 12 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo Phụ lục của Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2354/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2014. Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên trong danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Chủ tịch Hội đồng:

Đồng chí Vũ Văn Ninh - Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng:

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng:

Đồng chí Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Trưởng Ban kinh tế trung ương;

- Đồng chí Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội;

- Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Đào Quang Thu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đồng chí Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Đồng chí Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đồng chí Đinh Văn Ân - Trợ lý Tổng Bí thư;

- Đồng chí Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Đồng chí Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Đồng chí Trần Du Lịch - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh;

- Đồng chí Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam;

- Đồng chí Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;

- Đồng chí Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đồng chí Vũ Dũng - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Trần Hoàng Ngân - Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing;

- Đồng chí Cao Sỹ Kiêm - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Đồng chí Trương Đình Tuyển - Chuyên gia tư vấn;

- Đồng chí Lê Đức Thúy - Chuyên gia tư vấn;

- Đồng chí Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia tư vấn;

- Đồng chí Cao Viết Sinh - Chuyên gia tư vấn;

5. Tổ thư ký giúp việc Hội đồng:

- Đồng chí Lê Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ trưởng;

- Đồng chí Bùi Quốc Dũng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ phó;

- Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ - Tổ phó;

- Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đồng chí Phạm Thị Lan Anh - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đồng chí Đào Ngọc Tú - Phó Trưởng ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Đồng chí Lê Hoàng Tùng - Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1143/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1143/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo31/07/2015
Số công báoTừ số 875 đến số 876
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1143/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1143/QĐ-TTg 2015 danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1143/QĐ-TTg 2015 danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1143/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành22/07/2015
       Ngày hiệu lực22/07/2015
       Ngày công báo31/07/2015
       Số công báoTừ số 875 đến số 876
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1143/QĐ-TTg 2015 danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1143/QĐ-TTg 2015 danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia

           • 22/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực