Quyết định 641/QĐ-TTg

Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2014 thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 641/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia Tổ thư ký đã được thay thế bởi Quyết định 1143/QĐ-TTg 2015 danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 641/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia Tổ thư ký


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 641/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA VÀ TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại văn bản số 37/TTr-NHNN ngày 10 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và Tổ thư ký giúp việc của Hội đồng quy định tại Điều 1 Quyết định số 2354/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Cử đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Ủy viên Hội đồng thay đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

2. Cử đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.

3. Cử đồng chí Đặng Ngọc Tú, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia làm Tổ viên Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 641/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu641/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo15/05/2014
Số công báoTừ số 497 đến số 498
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 641/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 641/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia Tổ thư ký


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 641/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia Tổ thư ký
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu641/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành05/05/2014
       Ngày hiệu lực05/05/2014
       Ngày công báo15/05/2014
       Số công báoTừ số 497 đến số 498
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 641/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia Tổ thư ký

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 641/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia Tổ thư ký