Quyết định 2354/QĐ-TTg

Quyết định 2354/QĐ-TTg năm 2013 về danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 2354/QĐ-TTg năm 2013 danh sách Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia đã được thay thế bởi Quyết định 1143/QĐ-TTg 2015 danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2354/QĐ-TTg năm 2013 danh sách Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2354/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2011/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại văn bản số 205/TTr-NHNN ngày 08 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo Phụ lục của Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên trong danh sách kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Chủ tịch Hội đồng:

Đồng chí Vũ Văn Ninh - Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng:

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng:

Đồng chí Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

4. Ủy viên Hội đồng

- Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ Tài chính Bộ Tài chính;

- Đồng chí Vương Đình Huệ - Trưởng Ban kinh tế trung ương;

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

- Đồng chí Đinh Văn Ân - Trợ lý Tổng Bí thư;

- Đồng chí Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội;

- Đồng chí Phạm Viết Muôn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Đào Quang Thu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đồng chí Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Đồng chí Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đồng chí Lê Minh Hưng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đồng chí Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Đồng chí Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Đồng chí Trần Du Lịch - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh;

- Đồng chí Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;

- Đồng chí Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam;

- Đồng chí Trần Hoàng Ngân - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh;

- Đồng chí Cao Sỹ Kiêm - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Đồng chí Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đồng chí Trương Đình Tuyển - Chuyên gia tư vấn;

- Đồng chí Lê Đức Thúy - Chuyên gia tư vấn;

- Đồng chí Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia tư vấn;

- Đồng chí Cao Viết Sinh - Chuyên gia tư vấn;

- Đồng chí Vũ Dũng - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Lưu Văn Sáu - Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

5. Tổ thư ký giúp việc Hội đồng:

- Đồng chí Lê Đức Thọ - Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ trưởng;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ phó;

- Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đồng chí Phạm Thị Lan Anh - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Phạm Hoàng Dương - Chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2354/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2354/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2013
Ngày hiệu lực04/12/2013
Ngày công báo16/12/2013
Số công báoTừ số 905 đến số 906
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2354/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2354/QĐ-TTg năm 2013 danh sách Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2354/QĐ-TTg năm 2013 danh sách Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2354/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành04/12/2013
       Ngày hiệu lực04/12/2013
       Ngày công báo16/12/2013
       Số công báoTừ số 905 đến số 906
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2354/QĐ-TTg năm 2013 danh sách Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2354/QĐ-TTg năm 2013 danh sách Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia