Quyết định 117/2001/QĐ-UB

Quyết định 117/2001/QĐ-UB quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 117/2001/QĐ-UB thu sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ tin học tại cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 117/2001/QĐ-UB thu sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ tin học tại cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI THU VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước ;
Căn cứ công văn số 9541 TC/TCT tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính về lệ phí thi ngoại ngữ, tin học ;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2001/NQ/HĐ ngày 12/7/2001 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI và công văn số 254/HĐ ngày 28/11/2001 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ;
Xét đề nghị của Liên Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Tài chánh-Vật giá ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay quy định tạm thời về mức thu sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục-đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1- Đối tượng nộp lệ phí thi : là thí sinh tự do đăng ký dự thi lấy chứng chỉ trình độ A, B, C về ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2- Về mức thu :

+ Thi ngoại ngữ : - Trình độ A : 50.000 đồng/thí sinh.

- Trình độ B : 60.000 đồng/thí sinh.

- Trình độ C : 70.000 đồng/thí sinh.

 Thi tin học : - Trình độ A : 80.000 đồng/thí sinh.

- Trình độ B : 90.000 đồng/thí sinh.

3- Về sử dụng lệ phí : tổng số thu lệ phí được để lại sử dụng cho các khâu liên quan :

+ 90% chi cho công tác đăng ký thi, chuẩn bị cho kỳ thi, ra đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, xét duyệt kết quả thi.

+ 10% chi cho khấu hao máy móc thiết bị, tập huấn các nội dung chuyên môn có liên quan...

Điều 2.- Mức thu và sử dụng lệ phí thi tin học, ngoại ngữ nêu tại Điều 1 được áp dụng kể từ ngày 01/10/2001. Khi Bộ Tài chính ban hành chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thi thì áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Bộ Tài chính   
- TT/TU, Ban TTVH/TU
- TT. HĐND.TP và 3 Ban
- Ủy ban nhân dân thành phố
- UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể
- VPUB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX)
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu117/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2001
Ngày hiệu lực13/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 117/2001/QĐ-UB thu sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ tin học tại cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 117/2001/QĐ-UB thu sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ tin học tại cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu117/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành03/12/2001
        Ngày hiệu lực13/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 117/2001/QĐ-UB thu sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ tin học tại cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 117/2001/QĐ-UB thu sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ tin học tại cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh