Quyết định 12/2009/CT-UBND

Quyết định 12/2009/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2009 - 2010 do tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 12/2009/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo đã được thay thế bởi Chỉ thị 10/2010/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo An Giang và được áp dụng kể từ ngày 24/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2009/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2009/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 31 tháng 8 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010

Trong năm học 2008 – 2009, với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành và phối hợp của các sở ngành, địa phương, công tác giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Đặc biệt, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; công tác chống mù chữ, phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì; chất lượng dạy và học có bước chuyển biến đáng kể; công tác quản lí có nhiều cố gắng, nhất là mạnh dạng đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lí và phục vụ dạy - học; công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường, bước đầu xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Tuy nhiên, tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ, bậc trung học không đạt kế hoạch và còn thấp so với mặt bằng chung cả nước và một số tỉnh trong khu vực; tình trạng học sinh bỏ học tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, nhất là bậc trung học; chất lượng dạy - học có chuyển biến nhưng còn chậm so với yêu cầu; công tác xã hội hóa tuy có được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là phát triển các cơ sở GD-ĐT ngoài công lập, chất lượng các trường ngoài công lập kém, chưa đủ sức thu hút người học; công tác quản lý tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở phát huy các thành tích đã đạt được, căn cứ tình hình, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và những năm tiếp theo của tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành GD-ĐT, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2009 – 2010 như sau:

1. Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 01/8/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ VIII và Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010 trong tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành GD-ĐT.

2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 với chủ đề “Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục”.

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong ngành giáo dục – đào tạo”, cuộc vận động thực hiện “Dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, tình thương và trung thực”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với yêu cầu đi vào chiều sâu; đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để huy động học sinh đến trường, giảm tình trạng học sinh bỏ học theo tinh thần Chỉ thị 30-CT/TU ngày 19/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/7/2008 của UBND tỉnh, nhằm duy trì kết quả công tác chống mù chữ, phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) một cách vững chắc. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập để nâng tỉ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường, nhất là ở nhà trẻ, bậc trung học phổ thông (THPT) và kể cả nâng tỉ lệ sinh viên/vạn dân.

a) Chính quyền, đòan thể các địa phương cần tập trung cho công tác huy động học sinh ngay từ đầu năm học với nhiều hình thức đồng bộ, như nắm chắc danh sách trẻ trong độ tuổi đi học, số học sinh bỏ học giữa chừng, tổ chức tuyên truyền, vận động các em ra lớp; tổ chức họp mặt khen thưởng học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu học tốt; phát học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học; triển khai cuộc vận động học sinh giúp đỡ bạn khó bằng nhiều hình thức… Công tác vận động học sinh bỏ học không thực hiện theo phong trào mà phải duy trì xuyên suốt trong năm học, đặc biệt là tập trung vào các thời điểm có thể gia tăng nguy cơ bỏ học (mùa vụ, sau Tết, hè).

b) Hội Khuyến học các cấp xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tháng Khuyến học” (tháng 9), với yêu cầu cổ vũ phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương, phong trào xây dựng xã hội học tập, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học; phấn đấu thực hiện mục tiêu 3 đủ: “đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện 3 biết: làm cho mọi người “biết chính sách hỗ trợ của Nhà nước, biết nhu cầu việc làm, biết chọn hình thức học tập phù hợp”.

c) Quan tâm giải quyết cho số học sinh không tốt nghiệp THPT và không trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm 2009 được tiếp tục học tập bằng các hình thức: tổ chức dạy bổ túc THPT ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề để học sinh có thể tham gia thi tốt nghiệp trong quá trình học tại trường; thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên vào các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX); tổ chức cho học sinh không tốt nghiệp THPT học lại chương trình lớp 12 trong trường THPT với hình thức “dạy thêm, học thêm” trên cơ sở thoả thuận với cha mẹ học sinh về học phí; khuyến khích các trường, trung tâm liên kết lẫn nhau để thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo.

4. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục tòan diện cho học sinh; tiếp tục ưu tiên đầu tư cho ngành học mầm non, bậc tiểu học và lớp 1; đồng thời chú ý chất lượng các lớp cuối cấp.

a) Để đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, các trường cần tổ chức tốt việc kiểm tra chất lượng học sinh đầu năm học, trên cơ sở đó đánh giá, phân loại học sinh trung bình, yếu để có biện pháp giáo dục thích hợp.

b) Tiếp tục phát huy ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học, trong đó chú ý xây dựng, khai thác các nguồn học liệu hỗ trợ giảng dạy, thư viện câu hỏi kiểm tra, bài tập và chuyển tải lên trang Web, tổ chức thi thiết kế bài giảng điện tử; tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo rút kinh nghiệm giảng dạy các môn học cấp THCS, THPT, đặc biệt là môn toán, ngữ văn và Anh văn để giúp học sinh đạt kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT tốt hơn.

c) Bước đầu triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường học thông qua việc lập Ban chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức các lớp tập huấn tự đánh giá chất lượng trường tiểu học, THPT với đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý phòng GD-ĐT, một số hiệu trưởng trường tiểu học và THPT.

5. Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giáo dục lý tưởng sống, truyền thống văn hoá dân tộc… thông qua các hoạt động như thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tìm hiểu về truyền thống cách mạng, chăm sóc, tôn tạo các di tích lịch sử ở địa phương, đưa lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy trong trường học.

6. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

a) Phấn đấu hoàn thành cơ bản Đề án thực hiện mục tiêu mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học vào cuối năm 2009 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012; thực hiện Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hòan cảnh khó khăn đúng tiến độ; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2009 - 2020 và triển khai Đề án đầu tư trường THPT Dân tộc nội trú tại TP Long Xuyên.

b) Sở GD-ĐT chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh Đề án củng cố và nâng chất lượng hoạt động các trung tâm có chức năng đào tạo nghề tại các huyện (TTGDTX, TTDN) và các trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; xây dựng và triển khai Đề án phát triển giáo dục THPT ở nững nơi có điều kiện; xây dựng Đề án phủ kín và tách các lớp mẫu giáo khỏi trường tiểu học và xây dựng trường mầm non vùng lũ.

c) Đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển GD-ĐT, nhất là mở các trường ngòai công lập, trên cơ sở UBND các huyện, thị, thành phố quy hoạch quỹ đất để mời gọi đầu tư.

d) Thực hiện công tác tổng kiểm tra, đánh giá về chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng thiết bị dạy học.

đ) Triển khai thực hiện Đề án đổi mới quản lý tài chính do Bộ GD-ĐT hướng dẫn, Sở GD-ĐT chủ động phối hợp với các ngành rà soát toàn bộ các chế độ, chính sách của ngành để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, để các chế độ, chính sách thể hiện đầu tư cho GD-ĐT là quốc sách hành đầu.

e) Giao Sở GD-ĐT thực hiện dự toán ngân sách giáo dục các cấp, trên tinh thần ưu tiên đáp ứng yêu cầu của ngành, không để xảy ra tình trạng dự toán thiếu. Bảo đảm cơ cấu chung: chi cho con người 80% và chi họat động 20%, ngành GD-ĐT cân đối cơ cấu nầy cho phù hợp từng trường, không để xảy ra tình trạng thiếu, chậm thanh toán các chế độ chính sách cho giáo viên.

7. Đổi mới công tác quản lý và nâng chất lượng đội ngũ ngành GD-ĐT.

a) Tổ chức thực hiện 3 công khai: công khai chất lượng, kết quả công tác giáo dục và đào tạo; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên nhà trường và công khai các nguồn thu, chi tài chính; đồng thời thực hiện 4 kiểm tra: kiểm tra việc sử dụng các nguồn ngân sách; kiểm tra thu và sử dụng học phí; kiểm tra các khoản đóng góp cho nhà trường và kiểm tra việc thực hiện các dự án, chương trình đầu tư. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản..

b) Sở GD-ĐT phối hợp các sở ngành triển khai Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 về hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; cải tiến công tác xây dựng kế hoạch phát triển GD-ĐT hàng năm và giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong trường học.

c) Thực hiện có hiệu quả Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, ra mắt trang Web GD-ĐT. Tăng cường sử dụng các phần mềm quản lý, giảm bớt các cuộc hội họp trực tiếp để chuyển sang hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình, xây dựng mô hình trường học điện tử ở các ngành học, cấp học.

d) Sở GD-ĐT có kế hoạch tăng cường công tác giáo dục đạo đức, chính trị, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên. Gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực, vi phạm đạo đức. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi, đảng bộ trong trường học, nâng tỷ lệ đảng viên trong các cơ sở giáo dục - đào tạo gắn với yêu cầu xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

đ) Sở GD-ĐT trình UBND tỉnh phương án luân chuyển giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để điều hòa chất lượng đội ngũ giữa các vùng, các trường, để thực hiện mục tiêu từng bước giảm chênh lệch về chất lượng giáo dục. Thực hiện các giải pháp tuyển dụng hết số sinh viên sư phạm ra trường và cải tiến công công tác xây dựng kế họach đào tạo giáo viên theo chỉ đạo của UBND tỉnh

8. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để huy động xã hội tham gia phát triển GD-ĐT, kể cả làm cho tòan xã hội hiểu rõ và thực hiện các chủ trương về phát triển GD-ĐT, phối hợp với nhà trường theo dõi và chăm sóc việc học tập của học sinh tại nhà, tham gia đóng góp công sức nhằm phát triển, chỉnh trang cơ sở vật chất trường học ở địa phương.

 9. Ngành GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để hướng dẫn các cơ sở GD-ĐT thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với đại dịch cúm A(H1N1). Các cơ sở GD-ĐT phải tăng cường truyền thông, có các biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) tích cực, nhưng không gây hoang mang và ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của đơn vị.

10. Sở GD-ĐT, các Phòng GD-ĐT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở giáo dục – đào tạo. Thực hiện khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời xử lý thích đáng các đơn vị, cá nhân có sai phạm, không hòan thành nhiệm vụ.

Yêu cầu Sở GD-ĐT, các sở ngành lên quan, UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các công tác trọng tâm của ngành GD-ĐT trong năm học 2009 – 2010 nêu trên.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ, TCCN, TCN trên địa bàn tỉnh;
- Phòng: VHXH, XDCB, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2009/CT-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2009
Ngày hiệu lực10/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2009/CT-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2009/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2009/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2009/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Minh Tùng
       Ngày ban hành31/08/2009
       Ngày hiệu lực10/09/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2011
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 12/2009/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2009/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo