Quyết định 1208/QĐ-UBND

Quyết định 1208/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 1208/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã đã được thay thế bởi Quyết định 1207/QĐ-UBND 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 29/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1208/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1208/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ (XÃ- PHƯỜNG- THỊ TRẤN) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26/2/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Tổ trưởng, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn thành phố.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố những thủ tục hànhchính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1208/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1208/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2009
Ngày hiệu lực29/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/05/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1208/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1208/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1208/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1208/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
     Người kýTrịnh Quang Sử
     Ngày ban hành29/06/2009
     Ngày hiệu lực29/06/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/05/2015
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1208/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1208/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã