Quyết định 13/2014/QĐ-UBND

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất xã An Phú Tuy Hòa vào Bảng giá đất Phú Yên 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 5 năm 2015-2019 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất xã An Phú Tuy Hòa vào Bảng giá đất Phú Yên 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 06 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TẠI XÃ AN PHÚ, THÀNH PHỐ TUY HÒA VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 89/HĐND ngày 28/4/2014 của Thường trực HĐND Tỉnh về việc bổ sung giá đất tại khu tái định cư thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 107/TTr-STNMT ngày 14/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đất Khu tái định cư thôn Chính Nghĩa (đường rộng 6m) tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa với giá 1.000.000 đồng/m2 vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND Tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực16/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất xã An Phú Tuy Hòa vào Bảng giá đất Phú Yên 2014


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất xã An Phú Tuy Hòa vào Bảng giá đất Phú Yên 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýNguyễn Ngọc Ẩn
       Ngày ban hành06/05/2014
       Ngày hiệu lực16/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 13/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất xã An Phú Tuy Hòa vào Bảng giá đất Phú Yên 2014

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất xã An Phú Tuy Hòa vào Bảng giá đất Phú Yên 2014