Quyết định 150/2003/QĐ-UB

Quyết định 150/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 150/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ miễn nhiệm điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 150/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ miễn nhiệm điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÔNG CHỨNG THUỘC SỞ TƯ PHÁP.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực ;
Căn cứ Quyết định số 918-QĐ/TU ngày 20 tháng 7 năm 1999 của Ban Thường vụ Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1086/STP-TC ngày 20 tháng 5 năm 2003 và đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 483/TCCQ ngày 17 tháng 7 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động trong phạm vi thành phố các Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.

Việc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp, phải đảm bảo yêu cầu công tác và tiêu chuẩn, chức danh công chức theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các Trưởng phòng Công chứng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Các Phòng Công chứng số 1, 2, 3, 4
- Lưu (VX-Hg)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu150/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2003
Ngày hiệu lực25/08/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 150/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ miễn nhiệm điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 150/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ miễn nhiệm điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu150/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành25/08/2003
        Ngày hiệu lực25/08/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 150/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ miễn nhiệm điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 150/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ miễn nhiệm điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp