Quyết định 152/QĐ-UBND

Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2015 về điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 152/QĐ-UBND 2015 phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 152/QĐ-UBND 2015 phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI, MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, HÀNG CHUYỂN KHẨU, HÀNG GỬI KHO NGOẠI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/201 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Điều 3, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố;

Thực hiện Công văn số 06/HĐND-CTHĐND ngày 15/01/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 02/TTr-STC ngày 09/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1. Điều chỉnh mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng quy định tại Mục 2, Điều 1 Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí thu theo QĐ 2261

Mức phí điều chỉnh

1

Container 20 feet hàng khô

đồng/container

800.000

1.300.000

2

Container 40 feet hàng khô

đồng/container

1.600.000

2.600.000

3

Container 20 feet hàng lạnh

đồng/container

1.000.000

1.600.000

4

Container 40 feet hàng lạnh

đồng/container

2.000.000

3.200.000

5

Đối với hàng lỏng, hàng rời

đồng/tấn

15.000

25.000

1.2. Điều chỉnh tỷ lệ trích để lại cho các cơ quan, tổ chức thu phí quy định tại Điểm a, Mục 4, Điều 1 Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau: Tỷ lệ trích để lại cho các cơ quan, tổ chức thu phí là 8% (trong đó, 4% cho quận Hải An, 3% cho Cục Hải quan Hải Phòng, 1% cho các Sở, ngành liên quan).

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2015.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu152/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2015
Ngày hiệu lực01/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 152/QĐ-UBND 2015 phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 152/QĐ-UBND 2015 phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu152/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
     Người kýĐan Đức Hiệp
     Ngày ban hành20/01/2015
     Ngày hiệu lực01/02/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 152/QĐ-UBND 2015 phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 152/QĐ-UBND 2015 phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Hải Phòng