Quyết định 1737/QĐ-UBND

Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2009 quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 1737/QĐ-UBND 2009 phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2014 chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1737/QĐ-UBND 2009 phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận Quảng Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1737/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 02 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CẤP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về chế độ trả lương làm thêm giờ; Công văn số 5341/BTC-HCSN ngày 12/5/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy và Công văn số 2165/BNV-CCHC ngày 22/7/2008 của Bộ Nội vụ về phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhóm và trả kết quả ở các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và đề nghị của Giám đốc Sở Tại chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp như sau:

1 . Đối với cán bộ công chức chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, mức phụ cấp là 200.000 đồng/người/tháng.

2. Trường hợp cán bộ công chức chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhóm và trả lời kết quả ở các cấp làm việc cả ngày thứ 7 thì ngoài mức phụ cấp 200.000 đồng/người/tháng, còn được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Công văn số 5341/BTC-HCSN ngày 12/5/2008 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2009 và thay thế Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc quy đinh mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp”.

Kinh phí chi trả lấy từ kinh phí chi thường xuyên được ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các đơn vị hàng năm.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1737/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1737/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2009
Ngày hiệu lực01/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1737/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1737/QĐ-UBND 2009 phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1737/QĐ-UBND 2009 phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1737/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNhữ Thị Hồng Liên
       Ngày ban hành02/06/2009
       Ngày hiệu lực01/07/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1737/QĐ-UBND 2009 phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1737/QĐ-UBND 2009 phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận Quảng Ninh