Quyết định 18/2008/QĐ-UBND

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn (Hòa Minh) - Bãi Vàng (Hưng Mỹ) huyện Châu Thành do tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 10/2017/QĐ-UBND giá tối đa sử dụng đò phà vốn ngoài ngân sách Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2008/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2008/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 05 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ NGANG ĐẠI THÔN (HÒA MINH) - BÃI VÀNG (HƯNG MỸ), HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII – kỳ họp thứ 5 phê chuẩn khung thu phí qua đò ngang Đại Thôn (Hoà Minh) – Bãi Vàng (Hưng Mỹ) huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 343/TTr-STC ngày 22/10/2008; Biên bản cuộc họp ngày 22/10/2008 tại Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn (Hoà Minh) – Bãi Vàng (Hưng Mỹ) huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, như sau:

+ Người đi bộ : 2.500 đồng/người/chuyến (bao gồm cả bảo hiểm hành khách);

+ Xe đạp : 1.000 đồng/ chuyến (người tính riêng);

+ Xe máy : 4.000 đồng/chuyến (người tính riêng);

+ Xe lôi gắn máy : 6.000 đồng/chuyến (người tính riêng);

+ Xe ba gác (có hàng hóa): 12.000 đồng/chuyến (người tính riêng); không có hàng hoá giảm 50%;

+ Học sinh, sinh viên không thu phí qua đò, nếu có phương tiện cùng đi thu 50% so với mức thu của phương tiện cùng loại trên đây.

Mức thu phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và phải niêm yết công khai tại nơi thu phí.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh căn cứ vào chức năng của ngành, hướng dẫn (thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lai thu phí, thanh quyết toán, niêm yết công khai mức thu phí), theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Thủ trưởng Sở, Ban – ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và Chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải Phước Vinh căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 của UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2008
Ngày hiệu lực15/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2008/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Khiêu
       Ngày ban hành05/11/2008
       Ngày hiệu lực15/11/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2008/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2008/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn Trà Vinh