Quyết định 18/2012/QĐ-UBND

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND về giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở y tế nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh Quỹ Bảo hiểm y tế Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở y tế nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Bãi bỏ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

(Các biểu Phụ lục kèm theo Quyết định này có tại Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị đã được đăng trong Công báo số 01+02 ra ngày 15 tháng 01 năm 2013)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở y tế nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 18/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở y tế nhà nước
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu18/2012/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
      Người kýNguyễn Đức Cường
      Ngày ban hành27/12/2012
      Ngày hiệu lực01/01/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2017
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 18/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở y tế nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở y tế nhà nước