Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu tại Quyết định 70/2009/QĐ.UBND về mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học thêm 70/2009/QĐ.UBND Nghệ An 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học thêm 70/2009/QĐ.UBND Nghệ An 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/QĐ.UBND

Nghệ An, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2009/QĐ.UBND NGÀY 11/8/2009 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN QUY ĐỊNH MỨC THU ĐỐI VỚI HÌNH THỨC HỌC THÊM CÓ TỔ CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP, BÁN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị quyết số 272/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 278/TTr-SGD&ĐT ngày 25 tháng 2 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu tại điểm 1, tiết 2.2 điểm 2 và điểm 4, khoản 3 Điều 1, Quyết định số 70/2009/QĐ.UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1. Mầm non:

 

 

1.1. Chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ vào ngày nghỉ

1000đ/HS/ngày

 

a) Không tổ chức bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

 

17

- Các vùng còn lại

 

14

b) Tổ chức bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

 

27

- Các vùng còn lại

 

23

1.2. Chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ vào những ngày hè

1000đ/HS/ngày

 

a) Không tổ chức bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

 

14

- Các vùng còn lại

 

11

b) Tổ chức bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

 

23

- Các vùng còn lại

 

18

2. Tiểu học:

1000đ/HS/tháng

 

Học 2 buổi/ngày có bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã và thị trấn đồng bằng

 

150

Trong đó chi phí tổ chức bán trú

 

51

- Các xã đồng bằng

 

149

Trong đó chi phí tổ chức bán trú

 

50

- Các vùng còn lại

 

128

Trong đó chi phí tổ chức bán trú

 

35

3. Học nghề phổ thông:

1000đ/tiết

 

- Trung học cơ sở

 

1,2

- Trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông

 

1,5

- Học tại TTKTTHHN tỉnh và huyện

 

1,2

Tổ chức thu và quản lý thu chi: Các cơ sở Giáo dục chịu trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng và thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thu, chi và quản lý nguồn kinh phí nêu trên, tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục triển khai và trong quá trình thực hiện, tổng hợp gửi về UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 khóa XVI.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, áp dụng từ ngày 01/3/2014.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài Chính; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lệ Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực24/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học thêm 70/2009/QĐ.UBND Nghệ An 2014


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học thêm 70/2009/QĐ.UBND Nghệ An 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýĐinh Thị Lệ Thanh
       Ngày ban hành14/03/2014
       Ngày hiệu lực24/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 20/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học thêm 70/2009/QĐ.UBND Nghệ An 2014

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học thêm 70/2009/QĐ.UBND Nghệ An 2014