Quyết định 22/2008/QĐ-UBND

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND về giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã tỉnh Kiên Giang

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã đã được thay thế bởi Quyết định 21/2012/QĐ-UBND bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám và được áp dụng kể từ ngày 21/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2008/QĐ-UBND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2008/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 05 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ THU TẠM THỜI MỘT SỐ DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1994 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Căn cứ Công văn số 9604/BYT-BH ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế về việc giải quyết một số vướng mắc liên quan đến bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá thu tạm thời một số dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã;

Theo Tờ trình số 123/TTr-SYT ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Sở Y tế về việc ban hành mức thu một phần viện phí tuyến xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá thu tạm thời một số dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã, như sau:

- Khám lâm sàng chung: 1.000 đồng/lần/người bệnh;

- Một ngày giường lưu bệnh sơ cấp cứu và hậu sản: 6.000 đồng;

- Một ngày giường lưu bệnh khác: 3.000 đồng;

- Giá thu dịch vụ kỹ thuật y tế khác (nếu có) thực hiện theo giá thu quy định hiện hành.

Điều 2. Giao cho Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2008
Ngày hiệu lực15/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2008/QĐ-UBND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2008/QĐ-UBND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýBùi Ngọc Sương
        Ngày ban hành05/08/2008
        Ngày hiệu lực15/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2008/QĐ-UBND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2008/QĐ-UBND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã