Quyết định 2267/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2267/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 2267/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đơn giá xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 2267/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2267/2007/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD ngày 21/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 818/TTr-SXD ngày 08/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh ban hành để thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các bộ Đơn giá bãi bỏ gồm:

1. Bộ Đơn giá sửa chữa các công trình xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 2028/2001/QĐ-UB ngày 23/5/2001 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công dùng trong xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1432/2006/QĐ-UBND ngày 12/7/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

3. Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Kim

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2267/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2267/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2007
Ngày hiệu lực01/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2267/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2267/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2267/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2267/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýNguyễn Văn Kim
       Ngày ban hành18/10/2007
       Ngày hiệu lực01/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2007
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2267/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2267/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên