Quyết định 25/2001/QĐ-CTUBBT

Quyết định 25/2001/QĐ-CTUBBT về sửa đổi mức thu và phân phối nguồn thu từ hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Bình Thuận

Quyết định 25/2001/QĐ-CTUBBT sửa đổi nguồn thu từ biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2001/QĐ-CTUBBT sửa đổi nguồn thu từ biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2001/QĐ-CTUBBT

Phan thiết, ngày 19 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: SỬA ĐỔI MỨC THU VÀ PHÂN PHỐI NGUỒN THU TỪ HOẠT ĐỘNG  BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TẠI NHÀ HÁT TRUNG TÂM VĂN HOÁ THÔNG TIN TỈNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994.

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Giám đốc Sở Văn hoá thông tin tại công văn số 820 LS/TCVG-VHTT ngày 09/4/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi mức thu và phân phối nguồn thu từ hoạt động biểu diễn tại Nhà hát thuộc Trung tâm Văn hoá thông tin Tỉnh như sau:

1/ Mức thu đối với các đêm diễn nghệ thuật có bán vé được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu bán vé được áp dụng:

1.1) 17% đối với các chương trình ca, múa, nhạc, hoặc tổng hợp.

1.2) 12% đối với chương trình cải lương, kịch nói, xiếc.

2/ Phân phối, sử dụng:

2.1- 2%/ doanh thu bán vé quy định tại điểm 1.1 và 1.2 bổ sung quỹ văn hoá để phục vụ cho công tác phát triển văn hoá theo quy định tại Quyết định 966 QĐ/UBBT ngày 13/10/1986 của UBND Tỉnh về việc thành lập quỹ văn hoá.

2.2 - Phần còn lại của số thu các đêm diễn sau khi trừ số bổ sung quỹ văn hóa thực hiện quản lý, phân phối, sử dụng như quy định tại Quyết định số 24/2000/QĐ-CTUBBT ngày 01/6/2000 của Chủ tịch UBND Tỉnh.

Các nội dung khác tại Quyết định số 24/2000/QĐ-CTUBBT ngày 01/6/2000 của Chủ tịch UBND Tỉnh không trái với quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Văn hoá thông tin, Giám đốc trung tâm Văn hoá thông tin Tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- T/T Tỉnh ủy
- T/T HĐND Tỉnh
- Chủ tịch UBND Tỉnh
- PCT Huỳnh Tấn Thành
- Như điều 3
- Thanh tra Tỉnh
- Sở Tư pháp
- Viện KSND Tỉnh
- Cục Thuế Tỉnh
- Phó VPUBND Tỉnh (Đ/c Thành)
- Lưu VP, PPLT,VX

KT/CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tú Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2001/QĐ-CTUBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2001/QĐ-CTUBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2001
Ngày hiệu lực19/04/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2001/QĐ-CTUBBT

Lược đồ Quyết định 25/2001/QĐ-CTUBBT sửa đổi nguồn thu từ biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

    Văn bản sửa đổi, bổ sung

      Văn bản bị đính chính

        Văn bản được hướng dẫn

          Văn bản đính chính

            Văn bản bị thay thế

              Văn bản hiện thời

              Quyết định 25/2001/QĐ-CTUBBT sửa đổi nguồn thu từ biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Bình Thuận
              Loại văn bảnQuyết định
              Số hiệu25/2001/QĐ-CTUBBT
              Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
              Người kýLê Tú Hoàng
              Ngày ban hành19/04/2001
              Ngày hiệu lực19/04/2001
              Ngày công báo...
              Số công báo
              Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
              Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
              Cập nhật7 năm trước

              Văn bản được dẫn chiếu

                Văn bản hướng dẫn

                  Văn bản được hợp nhất

                    Văn bản gốc Quyết định 25/2001/QĐ-CTUBBT sửa đổi nguồn thu từ biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Bình Thuận

                    Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2001/QĐ-CTUBBT sửa đổi nguồn thu từ biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Bình Thuận