Quyết định 25/2007/QĐ-UBND

Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 21/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Khu công nghiệp vừa và nhỏ đã được thay thế bởi Quyết định 32/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2006/QĐ-UBND Khu Công nghiệp Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Khu công nghiệp vừa và nhỏ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 04 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ KHU CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2006/QĐ-UBND NGÀY 03/4/2006 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23/01/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ;
Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

Bỏ nội dung “hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh” và thay thế bằng nội dung “hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Khu công nghiệp vừa và nhỏ nêu tại Điều 2 Quy chế này không bao gồm các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

3. Bổ sung khoản 4 Điều 12 như sau:

“4. Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chủ đầu tư được quyền thỏa thuận vị trí, diện tích đất theo quy hoạch đã được duyệt và cho thuê cơ sở hạ tầng để các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

a) Bãi bỏ điểm f khoản 1 Điều 14

b) Bổ sung khoản 6 Điều 14 như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Tiếp nhận hồ sơ xin thuê đất của các doanh nghiệp do chủ đầu tư hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý Khu công nghiệp vừa và nhỏ chuyển đến, làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm d Điều 15 như sau:

“d. Thực hiện việc ký hợp đồng cho thuê, thu phí sử dụng cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các Khu công nghiệp vừa và nhỏ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVõ Lâm Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2007
Ngày hiệu lực14/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Khu công nghiệp vừa và nhỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Khu công nghiệp vừa và nhỏ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVõ Lâm Phi
        Ngày ban hành04/06/2007
        Ngày hiệu lực14/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Khu công nghiệp vừa và nhỏ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Khu công nghiệp vừa và nhỏ