Quyết định 27/2009/QĐ-UBND

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung một số nội dung quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND bổ sung nguyên tắc đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản khi nhà nước thu hồi đất hướng dẫn 14/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 41/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2009/QĐ-UBND bổ sung nguyên tắc đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản khi nhà nước thu hồi đất hướng dẫn 14/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 737/LS-TC-NN&PTNT ngày 14 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung đơn giá cây trồng không có trong Phụ lục số 2 của bảng đơn giá bồi thường cây cối và hoa màu ban hành kèm theo tại Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Bổ sung tại mục II đối với cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh:

- Cây Giang: đơn giá 25.000 đồng/cây;

- Cây Căm xe: đơn giá 60.000 đồng/cây.

Nguyên tắc áp dụng: căn cứ vào khoản 3, Điều 2 về nguyên tắc áp dụng tại bảng quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Bổ sung tại mục III đối với cây công nghiệp:

* Cây thuốc lá:

- Đơn giá cây loại C (dưới 1/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng): 1.000 đồng/cây;

- Đơn giá cây loại B (trên 1/3 và dưới 2/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng): 1.500 đồng/cây;

- Đơn giá cây loại A (trên 2/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng): 2.000 đồng/cây.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Đền bù giải tỏa các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2009
Ngày hiệu lực21/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2009/QĐ-UBND bổ sung nguyên tắc đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản khi nhà nước thu hồi đất hướng dẫn 14/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 27/2009/QĐ-UBND bổ sung nguyên tắc đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản khi nhà nước thu hồi đất hướng dẫn 14/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu27/2009/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
     Người kýHuỳnh Tấn Thành
     Ngày ban hành11/05/2009
     Ngày hiệu lực21/05/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 27/2009/QĐ-UBND bổ sung nguyên tắc đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản khi nhà nước thu hồi đất hướng dẫn 14/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2009/QĐ-UBND bổ sung nguyên tắc đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản khi nhà nước thu hồi đất hướng dẫn 14/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận