Quyết định 2743/QĐ-UBND

Quyết định 2743/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực xây dựng tại Quyết định 2985/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 2743/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ xây dựng 2985/QĐ-UBND Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 1271/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Xây dựng Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 25/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2743/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ xây dựng 2985/QĐ-UBND Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2985/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1514/TTr-STP ngày 13 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính được ban hành mới; 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2743/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2743/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2013
Ngày hiệu lực28/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2743/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2743/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ xây dựng 2985/QĐ-UBND Cần Thơ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2743/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ xây dựng 2985/QĐ-UBND Cần Thơ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2743/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
     Người kýLê Hùng Dũng
     Ngày ban hành28/08/2013
     Ngày hiệu lực28/08/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2015
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2743/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ xây dựng 2985/QĐ-UBND Cần Thơ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2743/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ xây dựng 2985/QĐ-UBND Cần Thơ