Quyết định 2985/QĐ-UBND

Quyết định 2985/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Quyết định 2985/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 1271/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Xây dựng Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 25/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2985/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2985/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 176/TTr-SXD ngày 20 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1672/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2010, số 2059/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2010, số 3139/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011, số 1647/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- VP.UBND thành phố (3D, 3G, 7);
- Lưu: VT, KH3

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2985/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2985/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2985/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2985/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Xây dựng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2985/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Xây dựng
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2985/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
    Người kýNguyễn Thanh Sơn
    Ngày ban hành28/11/2012
    Ngày hiệu lực28/11/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2015
    Cập nhật6 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 2985/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2985/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Xây dựng