Quyết định 522/QĐ-UBND

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Quyết định 522/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Xây dựng Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 1271/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Xây dựng Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 25/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 522/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Xây dựng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 522/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 485/TTr-STP ngày 19 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 18 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực Xây dựng và Giải quyết khiếu nại, tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 và Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 522/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu522/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2014
Ngày hiệu lực25/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 522/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 522/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Xây dựng Cần Thơ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 522/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Xây dựng Cần Thơ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu522/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
     Người kýLê Hùng Dũng
     Ngày ban hành25/02/2014
     Ngày hiệu lực25/02/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2015
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 522/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Xây dựng Cần Thơ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 522/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Xây dựng Cần Thơ